Wyniki Grupy Netia za I kw. 2018 r.

Wyniki Grupy Netia za I kw. 2018 r.

Netia S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kw. 2018 r. Przychody wyniosły 347 mln zł a Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 91 mln zł. Grupa znacząco zdynamizowała wzrost liczby usług dostępowych na sieciach NGA a przyrost liczby usług TV był 3x większy niż w poprzednich kwartałach. 

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2018 roku przychody Netii osiągnęły wartość 347 mln zł (-3% kwartał-do-kwartału i -5% rok-do-roku). Skorygowany (o zdarzenia o charakterze jednorazowym) zysk EBITDA wyniósł 91 mln zł (-7% k-d-k oraz -6% r-d-r), zaś zysk EBITDA wyniósł 92 mln zł (o 1 % więcej k-d-k i o 3% mniej r-d-r). Marża zysku EBITDA za I kw. br. wyniosła 26,4%. Wypracowany przez Spółkę zysk netto sięgnął w tym okresie nieco ponad 21 mln zł (wzrost o 70% r-d-r).

B2B: siła stabilności

Przychody wygenerowane przez Dywizję B2B od stycznia do końca marca br. wyniosły 183 mln zł (-4% k-d-k oraz -1% r-d-r) a Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 65 mln zł (marża 35,4%). W wynikach Dywizji B2B Netii za I kw. niezmiennie obserwowane są stabilne trendy w obszarze usług szerokopasmowych i pozostałej transmisji danych oraz dynamiczny wzrost tzw. lejka sprzedażowego w obszarze rozwiązań ICT, oferowanych od nazwą Netia Next. Spadek przychodów jest natomiast pochodną zmniejszonego wolumenu niskomarżowego ruchu hurtowego.

B2C: sieć nowych możliwości

Z kolei Dywizja B2C wypracowała w tym czasie przychody w wysokości 159 mln zł (-2%k-d-k i -9% r-d-r) a Skorygowany zysk EBITDA sięgnął kwoty 24 mln zł (marża 15,3%).

Coraz większa liczba łączy zmodernizowanych do standardu światłowodowego umożliwia Spółce efektywną dosprzedaż innowacyjnych usług TV z jednoczesną migracją z tradycyjnych łączy o niskich przepływnościach.

W efekcie liczba usług TV, świadczonych przez Dywizję B2C wyniosła na koniec I kw. br. 192 tys. Oznacza to wzrost o 6 tys., podczas gdy w poprzednich okresach wzrosty k-d-k wynosiły ok. 2 tys.

Jednocześnie – w efekcie położenia silniejszego akcentu na poprawę wskaźnika ARPU dla usług mobilnych – liczba RGU mobile wzrosła do 144 tys., tj. o 4 tys. (dotychczas wzrost wynosił średnio ok. 8 tys. k-d-k).

Wciąż też utrzymywał się trend spadkowy z odniesieniu do stacjonarnych usług głosowych oraz szerokopasmowych na sieci obcej (Orange Polska) oraz niezmodernizowanej sieci własnej Netii, którego nie była w stanie zniwelować rosnąca o 9 tys. liczba usług szerokopasmowych na sieciach NGA. Stąd liczba świadczonych usług (RGU) w B2C wyniosła 1,457 mln. Oznacza to spadek o 2 proc. k-d-k i 7% r-d-r. 

Już 63% usług szerokopasmowych świadczona jest na sieciach własnych, przy czym 52 proc. abonentów tych usług korzysta też z usług TV Netii.

Po raz pierwszy wyniki raportowane są w nowym standardzie MSSF 15, jednak zmiana zasad raportowania nie przejawia się  istotnymi wahaniami poszczególnych wartości. Wskaźnik ARPU dla rynku B2C, przeliczony wstecz wg. nowych zasad wykazuje niewielkie zmiany (plus minus 1 zł k-d-k), podczas gdy wg. polskich standardów był na stabilnym poziomie 56 zł.

Komfortowy poziom zadłużenia

Przedłużająca się zima spowolniła procesy inwestycyjne, związane z projektem modernizacji sieci do standardu światłowodowego (projekt: Sieci XXI w.). W całym I kw. inwestycje w ramach tego projektu wyniosły 11 mln zł a poziom całkowitych nakładów inwestycyjnych Spółki w I kw. to 43 mln zł (analogicznie jak w I kw. 2017 r. ). Poskutkowało to skokowym wzrostem wartości Skorygowanego OpFCF (wolne przepływy gotówkowe) w kwocie 43 mln zł (+1126% k-d-k i -12% k-d-k).

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2018 r. zadłużenie Spółki spadło o 11 proc. i wyniosło 252 mln zł, co stanowi dźwignię finansową na komfortowym dla branży poziomie 0,64x Skorygowanego zysku EBITDA za 2017 rok.

O Netii

Netia dostarcza kompleksowe, przyjazne w użytkowaniu rozwiązania on-line oraz multimedialną rozrywkę. Usługi skierowane są do użytkowników prywatnych, firm oraz instytucji.

Grupa Netia to jeden z największych operatorów telekomunikacyjnych na polskim rynku. Zatrudnia niemal 2 tys. osób w 70 lokalizacjach w całej Polsce. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą m.in.: Netia S.A., Internetia Sp. z o.o., Telefonia Dialog Sp. z o.o., Petrotel Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o.

Netia (jako R.P. Telekom) została założona na początku lat 90. ubiegłego wieku przez grupę polskich przedsiębiorców – pasjonatów, wspieranych przez amerykańskich inwestorów z sektora telekomunikacyjnego. Początkowo świadczyła usługi połączeń głosowych, poszerzając ofertę m.in. o usługi transmisji danych, szerokopasmowego dostępu do Internetu,  czy płatnej telewizji cyfrowej.

Od 2000 roku akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Większość akcji jest w posiadaniu polskich inwestorów (Mennica Polska, FIP 11 FIZ, Nationale-Nederlanden OFE, Aviva OFE, PZU OFE „Złota Jesień”).

Światłowodowa sieć szkieletowa, którą dysponuje Grupa Netia ma blisko 20 tys. km długości i łączy sieci metropolitalne Grupy w ponad 50 miastach oraz zapewnia kilkanaście niezależnych połączeń międzynarodowych. Liczba obiektów telekomunikacyjnych (są to m.in. budynki, szafy, kontenery, maszty), należących do Grupy Netia przekracza 30 tys., a liczba węzłów sieciowych (PoP) to ponad 81 tys. sztuk.

Szacuje się, że Netia dociera ze swoją siecią do ponad 70 proc. biurowców klasy A i B w Polsce. W zasięgu własnych sieci dostępowych spółek Grupy Netia znajduje się ponad 2,5 mln lokali.

Już co trzecie łącze własne spółek Grupy Netia pozwala na przesyłanie danych z prędkością powyżej 100 Mb/s. W ramach projektu Sieć XXI wieku, w 2020 roku sieć Netii na być w całości zmodernizowana do standardu światłowodowego.

Poprzedni artykułAnaliza polskiego rynku kinowego
Następny artykułCarrefour ponownie laureatem konkursu Firma Dobrze Widziana

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj