Zakres obowiązków biura rachunkowego w Warszawie

Jeśli rozważasz podjęcie współpracy z biurem rachunkowym w Warszawie, na pewno zainteresuje Cię temat, co należy do obowiązków biura rachunkowego i za co jego pracownicy ponoszą odpowiedzialność. Warto też równocześnie zweryfikować, za co nie odpowiada biuro rachunkowe, by współpraca ta układała się pomyślnie.

W ramach prowadzonej działalności, biuro rachunkowe Warszawa świadczy usługi zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości. Zatem w ofercie takiego biura można najczęściej znaleźć: 

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • zapisywanie chronologicznie zdarzeń na podstawie dowodów księgowych,
  • inwentaryzacja aktywów i pasywów wraz z ich wyceną,
  • obliczanie wyniku finansowego firmy,
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych,
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych firmy.

Biuro rachunkowe Warszawa i jego odpowiedzialność za poprawność świadczonych usług

Bywają sytuacje, w których ze strony np. biura rachunkowego w Warszawie dochodzi do błędów lub zaniechań. Mogą one skutkować nie zaksięgowanymi fakturami, a następnie problemami z rozliczeniem podatku VAT. Co wówczas z odpowiedzialnością za takie błędy?

Wszystko zależy od przyczyny powstałych błędów – jeśli była to niekompetencja księgowego, może on odpowiadać na podstawie prawa cywilnego, jeśli celowe działanie – wtedy liczą się przepisy prawa karnego.

Ważne są także warunki, na jakich zatrudniony jest dany pracownik biura rachunkowego – jeśli pełni on swoje obowiązki na umowie o pracę, zgodnie z Kodeksem Pracy, ponosi on także finansową odpowiedzialność za swoje błędy.

Z kolei, jeśli księgowy współpracuje na podstawie kontraktu B2B, zgodnie z kodeksem cywilnym jest obowiązany naprawić szkodę wyrządzoną z powodu nienależytego wypełnienia zawartej umowy, chyba że sytuacja ta jest następstwem okoliczności wykraczających poza jego odpowiedzialność.

Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego w Warszawie

Podstawowym zadaniem biura rachunkowego Warszawa jest wypełnianie zapisów umowy. Zatrudniony księgowy powinien prowadzić rachunkowość firmy zgodnie z przepisami prawa, a także sporządzać wszelkie dokumenty związane z księgami rachunkowymi, inwentaryzacją oraz sprawozdaniami finansowymi według ustaleń zawartych z klientem. 

Należy przede wszystkim odróżnić to, za co biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności: są to wszelkie błędy wynikające z zatajenia ważnych informacji przez klienta lub niedostarczenia przez niego wymaganych dokumentów oraz jego problemy finansowe.

Każde profesjonalne biuro rachunkowe w Warszawie dba o to, aby wszelkie czynności związane z księgowaniem dokumentów odbywały się zgodnie z prawem oraz w zakresie ustalonym z klientem i zabezpieczonym umową.

Poprzedni artykułNajnowsze trendy e-commerce na rok 2023
Następny artykułKrzesła biurowe do kancelarii prawnej – co brać pod uwagę przy wyborze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj