Tych zapisów nie może zabraknąć w polisie OC dla specjalistów IT!

Zadbaj o to, żeby wykupione ubezpieczenie zawodowe OC dla firm IT nie było fikcyjną i teoretyczną, ale faktyczną ochroną przed ponoszeniem kosztów strat, jakie mogą wyniknąć wskutek pełnienia usług IT.

Ochrona na wypadek utraty dokumentów i danych

Utrata danych to bardzo częsty powód strat, jakie ponoszą biznesy funkcjonujące w sieci. Mogą one zostać utracone w skutek awarii sieci lub oprogramowania albo niepożądanych incydentów, takich jak wyciek czy kradzież. Stąd też ubezpieczenia firm IT muszą zawierać zapis o ochronie w przypadku konieczności pokrycia kosztów odzyskania, wymiany lub odnowienia danych i dokumentów, należących do osób trzecich.

Ubezpieczenie zawodowe OC z tytułu wykonywania usług IT

Pomiędzy kontraktorem a firmą, która zleca mu pracę, zawierane są umowy, które określają zakres usług. Naruszenie warunków umowy lub wymogów ustawowych (przydatność do konkretnego celu lub kwestie bezpieczeństwa) przez kontraktora jest podstawą do roszczeń wobec dostawcy usług IT. W tym przypadku bardzo często mówimy o takich błędach, jak brak określonych funkcji oprogramowania czy jego nieprawidłowa specyfikacja. Oprócz tego ubezpieczenie powinno pokrywać także szkody wynikające z:

  • nieumyślnego naruszenia własności intelektualnej;
  • nieumyślnego zniesławienia, pomówienia lub zdyskredytowania;
  • zaniechania skutkującego wprowadzeniem w błąd lub złożeniem nieprawdziwego oświadczenia;
  • naruszenia prywatności i poufności oraz wykorzystania informacji podlegającym ograniczeniom w sposób nieumyślny.

Nieuczciwość i błędy pracowników i podwykonawców

Zatrudnianie pracowników lub outsourcing części czynności jest w branży IT absolutną normą. Jednakże każda firma IT bierze odpowiedzialność za pracę swoich pracowników lub podwykonawców. Stąd też ubezpieczony, czyli właściciel firmy IT, która jest dostawcą usług, powinien zadbać o to, żeby w warunkach ubezpieczenia znajdował się zapis o pokryciu przez ubezpieczyciela szkód, które powstają wskutek błędów, zaniechań lub nieuczciwości pracowników i podwykonawców, którzy świadczą usługi IT w imieniu ubezpieczonego.

Ubezpieczenie w razie braku wypłaty wynagrodzenia

Umowy pomiędzy kontraktorami a ich zleceniodawcami mogą przewidywać brak wypłaty wynagrodzenia w razie niedopełnienia warunków umowy czy spowodowania strat. Dlatego korzystnym zapisem w ubezpieczeniu jest ten, który gwarantuje wypłatę wysokości wynagrodzenia za świadczenie usług. Wypłata wynagrodzenia może zostać uskuteczniona tylko wówczas, gdy ubezpieczony zrzeknie się roszczeń do wynagrodzenia od firmy, której świadczy usługi IT.

Ograniczenie skutków roszczenia

Roszczenia osób trzecich wobec ubezpieczonego mogą generować koszty, np. pomocy prawnej czy konieczności opłacenia specjalistów pomagających naprawić szkody. Jeśli OC zawodowe będzie zawierać zapis mówiący o ograniczeniu skutków roszczeń, wówczas ubezpieczony ma gwarancję pokrycia kosztów, które ponosi wskutek roszczeń osób trzecich.

Poprzedni artykułJak skutecznie sprzedać lokal użytkowy?
Następny artykułJakie zalety mają najlepsi producenci toreb papierowych?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj