Optymalizacja portfela inwestycyjnego

Sukces na rynku inwestycyjnym w głównej mierze polega na maksymalizacji zysków przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka utraty swoich środków. Jest to powszechnie znana wszystkim zasada, jednak ciężko stosować się niej inwestując wszystkie swoje środki w jeden fundusz. Największym wyzwaniem każdego inwestora jest znalezienie złotego środku pomiędzy inwestycjami, które ograniczają ryzyko, gwarantując niskie zyski, a tymi aktywami, które oferują duże stopy zwrotu, ale przy dużym ryzyku utraty depozytu. Proces wyważania swojego portfela w taki sposób nazywa się dywersyfikacją lub optymalizacją portfela inwestycyjnego.

Czym jest Optymalizacja portfela inwestycyjnego

Optymalizacja portfela poprzez dywersyfikację elementów naszego inwestycyjnego portfolio jest procesem doboru inwestycji z różnych kategorii ryzyka. Dzięki takiemu podejściu do zarządzania swoim portfelem inwestor w czasach prosperity gospodarczej będzie osiągał wysokie zyski z tytułu posiadania udziałów w rynku akcji, z drugiej strony w czasie spowolnienia gospodarczego bądź recesji nie będzie narażony na utratę większości środków inwestycyjnych dzięki alokacji części depozytu również w aktywa bezpieczne typu obligacje, bądź bony skarbowe. W procesie doboru odpowiedniej strategii optymalizacji portfela inwestycyjnego najważniejszą kwestią jest horyzont czasowy, w jakim planujemy inwestować. Planując krótkotrwałą aktywność na rynku, warto wyposażyć swój portfel w fundusze agresywne, inwestujące w spółki giełdowe, co pozwoli nam w krótkim czasie potencjalnie wygenerować jak największy zysk. Planując jednak wieloletnią inwestycję, która ma nam posłużyć jako baza pod dodatkowe zabezpieczenie emerytalne, wtedy nie możemy rzucić wszystkiego na jedną kartę i zainwestować pieniędzy jedynie w fundusze akcji. Tego typu, długoterminowy horyzont czasowy powinien przede wszystkim składać się z bezpiecznych aktywów, które nie oferują imponujących zysków, jednak pozwalają na systematyczne powiększanie portfela przy ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego.

Co do zasady, optymalny portfel inwestycyjny musi składać się w pewnej części z inwestycji agresywnych a w części z bezpiecznych aktywów. To pozwoli inwestorom na uzyskanie satysfakcjonującej stopy zwrotu przy ciągłej ochronie części naszych inwestycji.

Investbox czyli strategia inwestycyjna dopasowana do potrzeb

Równie ważnym czynnikiem doboru odpowiedniej strategii inwestycyjnej co horyzont czasowy, jest apetyt na ryzyko inwestora. Dlatego portfel inwestycyjny powinien być skutecznie dopasowany do osobistych preferencji inwestora. Nie każdy inwestor ma jednak odpowiednio dużo doświadczenia oraz czasu, by w efektywny sposób kształtować swój portfel inwestycyjny. Dlatego też Vienna Life oferuje swoim klientom innowacyjną usługę, jaką jest Investbox. Investbox. Jest rozwiązaniem, które składa się z 4 strategii inwestycyjnych wśród których znajdują się zarówno strategie bezpieczne, jak i te najbardziej ryzykowny. W skład portfeli inwestycyjnych wchodzi:

  • Portfel Modelowy Zrównoważony (PM1) – Jest to model skierowany do inwestorów o niskiej skłonności do ryzyka. Środki w tym modelu inwestowane są w bezpieczne papiery wartościowe, jednak nie wyklucza się również małego procentu inwestycji w papiery z większym potencjałem zyskownym,
  • Portfel Modelowy Stabilnego Wzrostu (PM2) – To rozwiązanie kierowane jest do inwestorów, którzy nie akceptują ryzyka, w związku z tym środki alokowane są w bezpieczne papiery wartościowe,
  • Portfel Modelowy Akcyjny (PM3) – Ze względu na fakt, iż środki z tego modelu są w głównej mierze inwestowane w agresywne papiery wartościowe spółek giełdowych, jest to rozwiązanie dla inwestorów z dużym apetytem na ryzyko,
  • Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji (PM4) – Jest to propozycja dla inwestorów, którzy są nastawieni na optymalny skład portfela inwestycyjnego zależnego od obecnej sytuacji inwestycyjnej.

Dużą innowacją tego rozwiązania jest możliwość rozdysponowania swoich środków w dowolny sposób pomiędzy 4 dostępne strategie. Od preferencji inwestora zależy, w które modele inwestycyjne zdecyduje się ulokować swoje środki finansowe. W każdym momencie jednak, pieniądze z w danym modelu mogą zostać przetransferowane na inną strategię, zgodnie z naszą strategią inwestycyjną oraz wytycznymi.

Jakie są zalety związane ze skorzystaniem z możliwości Investbox?

Rozwiązanie, jakim jest Investbox, pozwala inwestorowi dopasować swój portfel inwestycyjny do pożądanego horyzontu czasowego inwestycji oraz własnych preferencji jednocześnie bez potrzeby spędzania długich godzin na analizowaniu potencjalnych funduszy lub papierów wartościowych. Wszystkie modele są konstruowane oraz zarządzane przez Vienna Life we współpracy z Union Investment TFI. To doświadczony zespół zarządzający podejmować będzie jednostkowe decyzje dotyczące składu wszystkich 4 modeli inwestycyjnych. Inwestorowi pozostaje jedynie wybrać odpowiedni model bądź grupę modeli, w których zostaną ulokowane środki pieniężne. Inwestor z jednej strony nie musi martwić się o skład swojego portfela, z drugiej jednak ma możliwość w każdym momencie zareagować na zmiany na rynku i przetransferować część środków na inny model inwestycyjny.

Inwestbox jest więc doskonałą propozycją dla wszystkich inwestorów, którzy pragną budować optymalny portfel inwestycyjny dopasowany do poziomu akceptowanego ryzyka, jednak bez potrzeby poświęcania ogromnej ilości czasu na analizy.

Poprzedni artykułRadca prawny jako obrońca w sprawie karnej
Następny artykułWyszukiwarka parkingu z możliwością rezerwacji miejsca – wybierz Parkos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj