Miałeś wypadek komunikacyjny? Na co możesz liczyć?

W wyniku wypadku komunikacyjnego można uszkodzić pojazd, a także odnieść uszczerbek na zdrowiu. Odszkodowania powypadkowe są bardzo częstym roszczeniem, z którym występują osoby poszkodowane do towarzystw ubezpieczeniowych. Roszczenia te mają z zasady pokryć naprawę powstałej szkody, zarówno związanej z uszkodzeniem pojazdu, jak i z powrotem do zdrowia osoby poszkodowanej. Gdy powstałe obrażenia ograniczają lub uniemożliwiają wykonywanie pracy zarobkowej osobie poszkodowanej, może ona wystąpić o wypłatę renty z OC sprawcy. Ubezpieczenie OC pokrywa również koszty związane z odholowaniem pojazdu i jego naprawą. Dowiedz się, w jaki sposób towarzystwa ubezpieczeniowe przyznają odszkodowania powypadkowe.

Komu i w jakiej sytuacji przysługuje renta?

Powodem wypłacenia renty jest wystąpienie szkody, która w sposób znaczny ogranicza naszą aktywność zawodową. Dotyczy to oczywiście sytuacji, kiedy nasz stan zdrowia jest wynikiem doznanego uszczerbku z powodu na przykład wypadku drogowego. Oczywiście, aby otrzymać takie odszkodowanie, należy spełnić szereg warunków, określających okoliczności zdarzenia, rozmiar szkody i jej konsekwencje dla obecnej i przyszłej sytuacji finansowej osoby poszkodowanej. Utrata częściowej lub całkowitej niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej powoduje pogorszenie naszej kondycji finansowej i uniemożliwia specjalistyczne leczenie w celu powrotu do zdrowia. Wysokość renty powinna uwzględniać taki wydatek i wszystkie konieczne wydatki na rehabilitację i zabiegi specjalistyczne, czasem konieczne może się okazać leczenie za granicą – wówczas koszt takiej renty wzrasta. Również perspektywa na przyszłość poszkodowanego ulega dużej zmianie i wymaga uwzględnienia tego podczas ustalania wysokości odszkodowania, poszkodowany z chwilą wypadku traci możliwość wykonywania pracy zawodowej, do której zdobył kwalifikacje i w której ma doświadczenie.

Jeśli osoba poszkodowana poniesie śmierć w wypadku drogowym, prawo do renty przechodzi na jej rodzinę lub na wskazaną przez nią w polisie wybraną osobę, na przykład konkubina. Prawo do renty osoby poszkodowanej, która w wyniku wypadku poniosła śmierć lub która nie jest samodzielnie decydować o sobie w wyniku całkowitego inwalidztwa jest zagwarantowane ustawowo i zasady przyznawania tego odszkodowania określa Kodeks Cywilny.

Jakie korzyści przynosi kapitalizacja renty powypadkowej?

Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może również wnioskować o przyznanie jednorazowej wypłaty. Ten jednorazowy spory zastrzyk gotówki jest dużą pomocą dla osoby, która dożywotnio utraciła możliwość zarobkowania w wyniku wypadku. Kwota ta może służyć przekwalifikowaniu się poszkodowanego w celu podjęcia nowej pracy, na przykład przez zapisanie się na kursy lub szkolenia, aby rozpocząć pracę zdalną w nowym wymiarze. Poszkodowany może otrzymać odszkodowanie również w celach inwestycyjnych w celu zakupu nieruchomości z zamiarem jej wynajmu dla zarobku.

W jaki sposób ubezpieczyciel przyznaje rentę?

Przyznanie renty odszkodowawczej to proces bardzo wnikliwej analizy wszystkich zaistniałych okoliczności wypadku i jego konsekwencji dla osoby poszkodowanej. Wysokość renty jest określana indywidualnie i nie ma uniwersalnego schematu. Jej wysokość natomiast nie może być niższa niż wysokość zarobków, jakie poszkodowany dotychczas otrzymywał i jakie mógłby otrzymywać, gdyby nie wypadek. Jeśli poszkodowany utrzymywał do chwili wypadku osobę lub osoby, które z różnych przyczyn nie mogą podjąć teraz pracy zarobkowej, wysokość renty wówczas musi obejmować ich utrzymywanie. Mowa tu przede wszystkim o dzieciach poszkodowanego, które są objęte obowiązkiem alimentacyjnym, a także o małżonku lub małżonce, którzy nie mogą pracować ze względu na opiekę nad dziećmi. Pamiętajmy, że i w tym przypadku sam brak zatrudnienia nie jest przesłanką do otrzymywania renty, kluczowa bowiem jest sytuacja finansowa w jakiej osoba się znalazła, a także brak możliwości zatrudnienia, na przykład z powodu inwalidztwa lub obowiązku wychowywania dzieci.

Procedurę roszczeniową rozpoczyna wniosek osoby poszkodowanej lub – w przypadku jej śmierci – jej rodziny. Należy przedstawić całą dokumentację medyczną, faktury i paragony, potwierdzające przebyte leczenie i rozmiar powstałej szkody. Na wniesienie roszczenia przysługuje 10 lat od dnia zdarzenia. Jeśli natomiast uszczerbek na zdrowiu był wynikiem zbrodni lub przekroczenia, czas na wystąpienie z roszczeniem wydłuża się do 20 lat.

Poprzedni artykułWszystko, co warto wiedzieć o ubezpieczeniach w Wielkiej Brytanii
Następny artykułProfile gumowe a gładkie rozwiązania dla przemysłu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj