Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy?

odszkodowanie za wypadek w pracy

Sytuacja, w której dochodzi do wypadku w pracy może być bardzo stresująca – szczególnie, że nierzadko wiążą się z nią poniesione szkody fizyczne oraz psychiczne. Warto zatem wiedzieć, że każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę pracownik w przypadku wypadku w pracy może ubiegać się o odszkodowanie. Jak je uzyskać? Co o odszkodowaniu i zadośćuczynieniu za wypadek w pracy warto wiedzieć? Podpowiadamy poniżej.

Kiedy należne jest odszkodowanie za wypadek w pracy?

Wypadek w miejscu pracy wiąże się z obowiązkiem naprawienia przez pracodawcę wyrządzonych szkód – zarówno tych fizycznych, jak również psychicznych. Odszkodowanie za wypadek w pracy należy się zatrudnionemu na umowę o pracę pracownikowi, który w momencie zdarzenia:

  • wykonywał rutynowe czynności lub polecenia swoich przełożonych,
  • pozostawał do dyspozycji pracodawcy między siedzibą a miejscem wykonywania obowiązku,
  • przebywał na podróży służbowej lub brał udział w szkoleniu.

Co istotne, na odszkodowanie nie ma wpływu fakt, czy wypadek ma miejsce w czasie pracy, czy też w godzinach nadliczbowych. Jego podstawą musi być wystąpienie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć pracownika.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy?

W sytuacji, w której doszło do wypadku należy możliwie szybko zgłosić go do pracodawcy. Termin tego zgłoszenia nie jest jednak dokładnie uregulowany – roszczenia przedawniają się po 3 latach od zdarzenia, a w ciągu 10 lat od powstania uszczerbku można dochodzić jedynie odszkodowań w procesie cywilnym. Kolejnym krokiem jest sporządzenie 3 kopii protokołu (dla osoby poszkodowanej, pracodawcy, a także dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), którego zadaniem jest określenie przyczyn i konsekwencji zajścia. Bada je zespół powypadkowy składający się z pracownika BHP oraz społecznego inspektora pracy. Protokół ten wypełnia najczęściej pracodawca, ma na tą czynność 2 tygodnie. Następnie, należy zgłosić roszczenia, których zamierzamy się domagać — mogą one być zadośćuczynieniem za poniesione straty fizyczne i psychiczne lub też zwrotem kosztów poniesionych na leczenie.

Warto wiedzieć, iż stopień uszczerbku na zdrowiu ocenia lekarz lub komisja lekarska, natomiast o przyznaniu odszkodowania decyduje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uszczerbek stały nie daje szans na poprawę sytuacji zdrowotnej, natomiast uszczerbek długotrwały to taki, który powoduje zmniejszenie sprawności organizmu na czas, który przekracza 6 miesięcy. ZUS przyznaje odszkodowanie w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli ZUS odmówi przyznania odszkodowania, od tej decyzji mamy prawo się odwołać.

Świadczenia za wypadek przy pracy

Cenną informacją jest także fakt, iż osoba poszkodowana przez wypadek w pracy ma prawo do otrzymywania różnych świadczeń, nie tylko jednorazowego odszkodowania. Są nimi m.in.:

  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek wyrównawczy,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • dodatek pielęgnacyjny,
  • renta rodzinna lub dodatek do renty rodzinnej.

Odszkodowanie za wypadek w pracy — co jeszcze warto wiedzieć?

Odszkodowanie za wypadek w pracy nie przysługuje, jeśli był on efektem działań takich, jak rażące niedbalstwo czy naruszenie przepisów, które dotyczą ochrony zdrowia lub życia. Prawo do odszkodowania traci również ten, kto doprowadził do wypadku na przykład pod wpływem substancji odurzających.

Podstawą prawną regulującą kwestie związane z uzyskaniem odszkodowania za wypadek w pracy jest Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także Kodeks Pracy. W sytuacjach, w których okoliczności towarzyszące wypadkowi są skomplikowane warto zwrócić się po profesjonalną pomoc do adwokatów, którzy w swoim obszarze praktyki zajmują się także odszkodowaniami i zadośćuczynieniem. Konsultacje oraz innego rodzaju usługi prawne oferuje kancelaria z Poznania: https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/zadoscuczynienia-odszkodowania/.

Poprzedni artykułZałożenie spółki – o czym musisz pamiętać?
Następny artykułMoonWood, czyli meble z naturalnego surowca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj