Jak rozliczyć PIT za 2021 na dziecko?

Jeśli jesteś rodzicem dziecka i uzyskałeś w 2021 roku dochód, z którego musisz rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, możesz skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko. Ile wynosi ulga na dziecko w 2021 i jak należy ją udokumentować?  Sprawdź, jak rozliczyć prawidłowo PIT i komu przysługuje ulga prorodzinna w 2022 roku.

Dla kogo ulga na dziecko

Póki co, zasady korzystania z ulgi prorodzinnej w 2022 roku są takie same jak w latach poprzednich. Rozliczanie PIT za 2021 należy złożyć do 2 maja 2022 roku. Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym oraz rodzinom zastępczym. Warunkiem niezbędnym jest także posiadanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

Dziecko pełnoletnie – czy należy się ulga?

Według obowiązujących przepisów ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Jeżeli dziecko jest już pełnoletnie rodzic może skorzystać z ulgi do 25 roku życia dziecka – jeśli kontynuuje ono naukę, a jego dochody nie przekroczyły kwoty 3089 zł. Do tego limitu nie wlicza się pobierana renta rodzinna. Ulga na dziecko przysługuje bez względu na wiek, na każde niepełnosprawne dziecko, które pobiera zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Wysokość ulgi na dziecko w 2022

Kwota ulgi na dzieci nie zmienia się w 2022 roku. Podobnie jak w latach poprzednich wynosi 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko, oraz 225,00 zł na czwarte i kolejne.

Maksymalny roczny zwrot z tytułu ulgi prorodzinnej:

  • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
  • 1 112,04 zł na drugie dziecko,
  • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,
  • 2700,00 zł na czwarte i kolejne dziecko

Ulga prorodzinna obliczana jest proporcjonalnie do ilości miesięcy, w których przysługuje. Jeżeli dziecko urodziło się w sierpniu, wówczas ulga należy się za pięć miesięcy (od sierpnia do grudnia).

Limit dochodu

Aby skorzystać z ulgi na dziecko musisz osiągać dochody w określonym przedziale. Jeżeli jesteś rodzicem jednego dziecka i wychowujesz je samotnie limit dochodu wynosi 112 000 zł. Taki sam limit obowiązuje małżeństwo, które rozlicza się wspólnie. Rodzic jednego dziecka nie będący w związku małżeńskim, aby skorzystać z ulgi nie może zarobić rocznie więcej niż 56 000 zł. Jeśli wychowujesz więcej niż jedno dziecko nie obowiązuje już limit dochodu.

Jakie dokumenty należy złożyć

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej należy wypełnić załącznik PIT/O do PIT-36 lub PIT-37. W załączniku wskazać należy PESEL dziecka, a w przypadku jego braku imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka. Fiskus w razie kontroli może poprosić do wglądu akt urodzenia dziecka lub orzeczenie sądowe przyznające opiekę nad dzieckiem. Wypełniając załącznik PIT/O należy wskazać, za które miesiące należy się ulga. Ulgę w całości pobrać może jeden z rodziców lub mogą się podzielić oboje między sobą. Wówczas każdy rodzic składa osobno załącznik PIT/O.

Ulga na dziecko a forma opodatkowania

Nie każdy podatnik skorzystać może z ulgi na dziecko. Jest ona możliwa dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Podatnicy podatku liniowego (np. prowadzący działalność gospodarczą) lub opodatkowani w formie zryczałtowanej nie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej. PIT za 2021 na dziecko złożyć będą mogli m.in. zatrudnieni na umowach o pracę, umowach cywilno-prawnych, czy osoby pobierający zasiłki chorobowe.

Zdjęcie: pexels.com
Poprzedni artykułAlimenty dla byłej żony lub męża – kiedy się należą?
Następny artykułFinansowanie faktur – czy to ma sens?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj