Czy podpis urzędnika może być uznany za daną biometryczną?

Czy podpis urzędnika może być uznany za daną biometryczną?

W dokumentach udostępnianych w BIP przez jednostkę samorządu terytorialnego niejednokrotnie widnieją odręczne podpisy urzędników. Warto rozważyć, czy podpisy te stanowią daną biometryczną.

Czym są dane biometryczne?

Danymi biometrycznymi są dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne (art. 4 pkt 14). Z motywu 51 preambuły RODO wynika, że fotografie są objęte definicją „danych biometrycznych” tylko w przypadkach, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości. Dane osobowe, aby mogły zostać uznane za biometryczne, muszą zatem dotyczyć cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej, a także pozwalać na ich podstawie na jednoznaczne ustalenie tożsamości oraz weryfikację osoby, której dotyczą przy użyciu specjalnych metod technicznych. Specjalne metody techniczne to techniki, na których oparte są systemy identyfikacji.

Podpis nie umożliwia identyfikacji osoby

Danym biometrycznymi są np. linie papilarne, wygląd siatkówki lub tęczówki oka, głos, podpis uwzględniający nacisk i poziom nachylenia pisma, dynamika pisania na klawiaturze. Podpisy odręczne np. urzędników w dokumentach udostępnianych na BIP na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej nie będą zatem stanowiły danych biometrycznych. Na ich podstawie nie jest możliwa jednoznaczna identyfikacja osoby fizycznej przy użyciu specjalnych metod technicznych (nie można ustalić parametrów pisma jednoznacznie identyfikujących osobę fizyczną, która złożyła podpis np. nachylenie pisma, stopień nacisku, tempo składania podpisu, kąt nachylenia długopisu itp.). Wobec tego podstawą udostępnienia w BIP tego rodzaju danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podpisy odręczne urzędników w dokumentach udostępnianych na BIP na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej nie stanowią danych biometrycznych.

Sprawdź też:

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE.L nr 119, str. 1) – art. 4, art. 6.

Agnieszka Kręcisz-Sarna
PoradyODO.pl

Poprzedni artykułWiercenia hydrogeologiczne w służbie ochrony środowiska
Następny artykułUpadłość konsumencka. Kiedy warto pomyśleć o takim rozwiązaniu?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj